Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Índex

guies_dels_serveis:autenticacio

 

Servei d'autenticació amb OpenID

Per usar el servei d'autenticació amb OpenID pots usar la següent url com a proveidor d'autenticació OpenID

https://probeta.net/openid

Aquest servei et permet utilitzar l'identificador i la contrasenya dels comptes d'usuari centralitzats de ProBeta per a autenticar-te a altres aplicacions web.

Articles explicatius de que és l'OpenID:

  • Article “What is OpenID?” de la Fundació OpenID (en anglès).
  • Article “OpenID” de la Viquipèdia.

Autenticació a n-1

S'explica la interfície de n-1, però el procés serà molt semblant a altres serveis que usin OpenID

  1. A la pàgina d'inici de sessió hi ha un enllaç que diu “Login with OpenID”
  2. en clicar-lo apareix una llista de selecció “login with”. Escollir “others”
  3. apareix un camp openId URL. Hi heu de posar l'adreça de l'openid de probeta (a dalt)
  4. Apareix un quadre de diàleg on podem posar el nostre usuari i contrasenya. L'usuari s'ha de posar amb domini, e.g. pepitogrillo@rosadefoc.info
  5. Si ho fem per primera vegada haurem de completar el procés de registre

Tot això pot semblar més complicat que fer un login amb usuari i contrasenya normals, però a la llarga és més fàcil per dues raons:

  • El nostre navegador segurament recordarà la URL posada al punt 3, per tant només l'haurem de posar la primera vegada
  • només cal recordar un usuari i contrasenya

Alguns serveis que usen OpenID permeten enllaçar un compte creat de manera normal (sense OpenID) amb un usuari OpenID. En el cas de n-1 no s'ofereix aquesta opció (almenys de moment març de 2013)

guies_dels_serveis/autenticacio.txt · Darrera modificació: 2013/03/09 17:02 per xunqueirax