Eines de l'usuari

Eines del lloc


guies_dels_serveis:thunderbird

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Ultima revisió Ambdós costats nova versio
guies_dels_serveis:thunderbird [2011/12/06 22:02]
127.0.0.1 edició externa
guies_dels_serveis:thunderbird [2020/03/17 18:54]
sim6
Línia 1: Línia 1:
 A **Debian** s'​anomena **icedove**. A **Debian** s'​anomena **icedove**.
- 
 ===== Configuració ===== ===== Configuració =====
  
 Un cop amb el programa obert Un cop amb el programa obert
  
-  * GNU/Linux: s'​escull l'​opció **Paràmetres dels comptes...** del menú //Edita//.+  * GNU/Linux: s'​escull l'​opció **Paràmetres dels comptes**  del menú //Edita//.
  
-{{guies_dels_serveis:​icedove.png}}+{{:guies_dels_serveis:​icedove.png}}
  
-  * Windows: s'​escull l'​opció **Paràmetres dels comptes...** del menú //Eines//.+  * Windows: s'​escull l'​opció **Paràmetres dels comptes**  del menú //Eines//.
  
-{{guies_dels_serveis:​thunderbird_01.png}}+{{:guies_dels_serveis:​thunderbird_01.png}}
  
-A la finestra //​Paràmetres del compte// prémer el botó **Afegeix un compte...**.+A la finestra //​Paràmetres del compte// ​ prémer el botó **Afegeix un compte**.
  
-{{guies_dels_serveis:​thunderbird_02.png}}+{{:guies_dels_serveis:​thunderbird_02.png}}
  
-Seleccionar **Compte de correu** i prémer el botó //​Endavant//​ o //​Següent//​.+Seleccionar **Compte de correu** ​ i prémer el botó //​Endavant// ​ o //​Següent//​.
  
-{{guies_dels_serveis:​thunderbird_03.png}}+{{:guies_dels_serveis:​thunderbird_03.png}}
  
-Introduir l'​adreça de correu electrònic al camp //Adreça electrònica//​ i prémer el botó //​Endavant//​ o //​Següent//​.+Introduir l'​adreça de correu electrònic al camp //Adreça electrònica// ​ i prémer el botó //​Endavant// ​ o //​Següent//​.
  
-{{guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_04.png}}+[[:​guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_04.png?​id=guies_dels_serveis%3Athunderbird&​media=guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_04.png|{{:guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_04.png}}]]
  
-Seleccionar **IMAP** i introduir **probeta.net** com a servidor d'​entrada i de sortida, seguidament prémer el botó //​Endavant//​ o //​Següent//​.+Seleccionar **IMAP** ​ i introduir **imap.probeta.net** ​ com a servidor d'​entrada i de sortida, seguidament prémer el botó //​Endavant// ​ o //​Següent//​.
  
-{{guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_05.png}}+[[:​guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_05.png?​id=guies_dels_serveis%3Athunderbird&​media=guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_05.png|{{:guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_05.png}}]]
  
-Introduir l**'​adreça** de correu electrònic **completa** al camp **Nom d'​usuari d'​entrada** i prémer el botó //​Endavant//​ o //​Següent//​.+Introduir l**'​adreça** ​ de correu electrònic **completa** ​ al camp **Nom d'​usuari d'​entrada** ​ i prémer el botó //​Endavant// ​ o //​Següent//​.
  
-{{guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_06.png}}+[[:​guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_06.png?​id=guies_dels_serveis%3Athunderbird&​media=guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_06.png|{{:guies_dels_serveis:​guies_dels_serveis:​thunderbird_06.png}}]]
  
 Posar un nom de compte que serveixi per distingir-lo d'​altres comptes i premer el botó //​Endavant//​. Posar un nom de compte que serveixi per distingir-lo d'​altres comptes i premer el botó //​Endavant//​.
  
-{{guies_dels_serveis:​thunderbird_07.png}}+{{:guies_dels_serveis:​thunderbird_07.png}}
  
 Premer el botó //​Finalitzar//​. Premer el botó //​Finalitzar//​.
  
-{{guies_dels_serveis:​thunderbird_08.png}}+{{:guies_dels_serveis:​thunderbird_08.png}} 
 + 
 +A la finestra //​Paràmetres del compte// ​ clicar sobre **Servisor de sortida (SMTP)** ​ i seleccionar el servidor **smtp.probeta.net** ​ o el domini de l'​adreça de correu electrònic i premer el botó //Editar//.
  
-A la finestra //​Paràmetres del compte// clicar sobre **Servisor de sortida (SMTP)** i seleccionar el servidor **probeta.net** o el domini de l'​adreça de correu electrònic i premer el botó //Editar//.+{{:​guies_dels_serveis:​thunderbird_09.png}}
  
-{{guies_dels_serveis:​thunderbird_09.png}}+De la finestre //Servidor SMTP// ​ seleccionar **TLS** ​ o **Sempre** ​ de la secció //Seguretat i autenticació// ​ i premer el botó //​D'​acord//​.
  
-De la finestre //Servidor SMTP// seleccionar **TLS** o **Sempre** de la secció //Seguretat i autenticació//​ i premer el botó //​D'​acord//​.+{{:​guies_dels_serveis:​thunderbird_10.png}}
  
-{{guies_dels_serveis:​thunderbird_10.png}}+A la finestra **Paràmetres del compte** ​ a la secció **Paràmetres de seguretat** ​ de la compte que s'ha creat seleccionar **TLS** ​ i premer el botó //​D'​acord//​.
  
-A la finestra **Paràmetres del compte** a la secció **Paràmetres de seguretat** de la compte que s'ha creat seleccionar **TLS** i premer el botó //​D'​acord//​.+{{:​guies_dels_serveis:​thunderbird_11.png}}
  
-{{guies_dels_serveis:​thunderbird_11.png}}+A gaudir de la bústia de correu electrònic…
  
-A gaudir de la bústia de correu electrònic... 
  
guies_dels_serveis/thunderbird.txt · Darrera modificació: 2020/03/17 19:13 per sim6