• Eiens per al desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

    Aquest curs cobreix el Mòdul 5 -Entorns de Desenvolupament dels Cicles Formatius de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i de Desenvolupament d'Aplicacions Web.

    Guest access