• Nocions bàsiques del sistema operatiu GNU/Linux
  Guest access
 • kernelpanic

  És un curs bàsic per a les persones que vulguin utilitzar un sistema operatiu lliure. El curs pretén ser una iniciació a utilitzar GNU/Linux, fent servir la distribució Debian com a eina d'aprenentatge. L'objectiu final és que qui assisteixi al curs acabi sabent fer servir qualsevol aplicació que necessiti en GNU/Linux, i fins i tot, agafar els conceptes tècnics necessaris per portar endavant una instal·lació de Debian. MÉS INFO
  Guest accessSelf enrolment


 • És un curs bàsic per a un nivell de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Explotació de Sistemes Informàtics, emmarcat en el Crèdit 2 - Instal·lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics.

  El curs pretén ser una iniciació a utilitzar GNU/Linux, fent servir la distribució Ubuntu com a eina d'aprenentatge.
  Guest access
 • Aquest curs pretén ser una ajuda a aquelles persones que, ja sabent programar i tenint uns coneixements genèrics de UNIX, volen usar el llenguatge que ofereix la shell per fer scripts que els facilitin la vida.
  Guest accessSelf enrolment