Introducció a Shell Scripting
(Shell Scripting)

Aquest curs pretén ser una ajuda a aquelles persones que, ja sabent programar i tenint uns coneixements genèrics de UNIX, volen usar el llenguatge que ofereix la shell per fer scripts que els facilitin la vida.