Introducció a GNU/Linux (amb Ubuntu)
(GNULinuxUbuntu)És un curs bàsic per a un nivell de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Explotació de Sistemes Informàtics, emmarcat en el Crèdit 2 - Instal·lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics.

El curs pretén ser una iniciació a utilitzar GNU/Linux, fent servir la distribució Ubuntu com a eina d'aprenentatge.