Iniciació a GNU/Linux (amb Debian)
(IniGNULinux)

kernelpanic

És un curs bàsic per a les persones que vulguin utilitzar un sistema operatiu lliure. El curs pretén ser una iniciació a utilitzar GNU/Linux, fent servir la distribució Debian com a eina d'aprenentatge. L'objectiu final és que qui assisteixi al curs acabi sabent fer servir qualsevol aplicació que necessiti en GNU/Linux, i fins i tot, agafar els conceptes tècnics necessaris per portar endavant una instal·lació de Debian. MÉS INFO