Recursos per a l'Administració de Sistemes
(sysadmin)

[[en construcció]] Recull de documents que poden ser útils per l'administració de sistemes