Introducció a C++ en entorns KDE
(C++KDE)


Veurem com programar en C++ aplicacions amb Qt usant KDevelop