Esquema per temes

Omet Navegació

Navegació

És un curs per a un nivell de segon curs del Cicle Formatiu de
Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics, emmarcat en el Crèdit 6 - Programació Avançada. El curs explica com usar tipus abstractes de dades amb C.

L'entorn de programació es desenvolupa sota GNU/Linux i s'usa l'IDE Anjuta.
Omet Baixar curs Moodle

Baixar curs Moodle