Debat: Programari lliure vs programari propietari

Repartiu-vos en grups de 3 persones.

A cada grup se li assignarà un dels temes que es detallen a continuació i l'ha de debatre durant 15-20 minuts, escrivint les conclusions a les quals s'arriba.

Després del debat, un membre de cada grup exposarà les conclusions, i es farà una posada en comú.

Temes a debatre:

  • El programari lliure fa que els programadors no tinguin feina?

  • Per què creieu que es “permet” la pirateria de programari propietari?

  • Quins avenços tecnològics aporta el programari propietari? I el programari lliure?

Descarrega't l'activitat en PDF