Primer cop d'ull a l'escriptori GNOME

Fes les següents activitats, documentant tots els passos seguits i fent les captures de pantalla necessàries per demostrar la correcta realització de cadascuna de les activitats.
  1. Afegeix una llançadora amb l'aplicació de la calculadora al mig del panell superior.
  2. Afegeix l'applet que ens notifica quin temps fa avui al panell superior.
  3. Redueix el número d'escriptoris a 3 i posa'ls els següents noms: "Ofimàtica", "Internet" i "Gràfics".
  4. Obre les següents aplicacions en els escriptoris indicats:
    • Processador de textos a l'escriptori "Ofimàtica"
    • El navegador web a l'escriptori "Internet"
    • El programa de retoc d'imatges a l'escriptori "Gràfics"
Totes les respostes i captures de pantalla les heu de posar en un document d'OpenOffice.org Writer anomenat escriptori.odt.
Due date: Monday, 24 November 2008, 11:55 PM