Personalitzant l'escriptori GNOME

Fes les següents activitats, documentant tots els passos seguits i fent les captures de pantalla necessàries per demostrar la correcta realització de cadascuna de les activitats.
 1. Quina resolució de pantalla tens activada? Quines resolucions de pantalla tens disponibles?
 2. Canvia el color del panell superior, posant una alta transparència.
 3. Posa botons d'ocultació del panell al panell inferior.
 4. Afegeix 3 applets al panell superior i explica per a què serveix cadascun d'ells, així com detalla alguna del les seves propietats.
 5. Canvia el fons de pantalla a un color gradient vertical de color blau fosc escalat fins a vermell clar.
 6. Escull un fons de pantalla de la pàgina web http://art.gnome.org i estableix-lo en el teu escriptori.
 7. Què és un tema? Estableix un tema diferent al que tens actualment.
 8. Fes canvis en el tipus de lletra de l’escriptori a la família Serif i l’estil Itàlic amb una mida de 12 píxels.
 9. Posa un salvapantalles diferent a l'actual que s'engegui als 10 minuts d'inactivitat de l'ordinador.
 10. Activa l’estalvi de pantalla anomenat Galaxy de forma que s’activa desprès de 2 minuts d’inactivitat del sistema.
 11. Activa el bloqueig de l’escriptori desprès de 5 minuts d’inactivitat del sistema. Comprova el seu efecte i recorda que et farà falta la contrasenya d’usuari per desbloquejar.
 12. Personalitza el ratolí de manera que:
  • El punter sigui de color vermell
  • L'acceleració del ratolí sigui mitja-alta (d'un 70%)
 13. Comprova l’efecte que es produeix al ratolí quan s’activa l’opció del ratolí per esquerrans.
 14. Modifica el temps d’espera del doble clic del ratolí i comprova el seu efecte sobre la icona de la bombeta.
 15. Personalitza el teclat, canviant la velocitat i el retard de les tecles de repetició. Comprova el seu efecte a la casella de simulació.
 16. Crea una drecera de teclat per la teva carpeta personal amb la tecla Ctrl + Inici del teclat. A continuació investiga quina és la combinació de tecles que et permet tancar una finestra de l’escriptori.
 17. Canvia el resultat de fer doble clic sobre la barra de títol d’una finestra de forma que no maximitzi la finestra sinó que la faci enrotllar.
 18. Comprova que es pot moure una finestra de lloc utilitzant el ratolí i alhora la tecla Alt sobre un espai de la finestra diferent de la barra de títol.
 19. Comprova que tens habilitat el servidor de so per escoltar música.
 20. En el menú Sistema afegeix l'ítem Centre de Control just a sota de l'ítem Preferències. Posa un separador entre Centre de Control i Administració.
 21. En el menú Aplicacions -> Gràfics desactiva l'ítem del Gestor fotogràfic.
Totes les respostes i captures de pantalla les heu de posar en un document d'OpenOffice.org Writer anomenat personalitzant.odt.
Due date: Monday, 24 November 2008, 11:55 PM