Pressupostos

Al barri estan a punt d'obrir un nou cibercafè. Disposaran d'una xarxa de 15 ordinadors, 1 ordinador que farà de servidor i 1 ordinador que servirà per cobrar. Es disposarà de connexió a Internet.

Com a informàtics experts, us presenteu per tal d'oferir els vostres serveis i quines possibilitats tenen, tant a nivell de maquinari com de programari.

Per tal de mostrar totes les possibilitats decidiu oferir tres pressupostos, on es detallarà el següent:
 • Pressupost Windows / Propietari:
  • Maquinari
  • SO Windows més adequat amb la seva llicència
  • Programes pertinents amb les seves llicències
  • Mà d'obra instal·lació
  • Formació
  • Preu/hora manteniment
  • Avantatges i inconvenients
 • Pressupost Windows / Lliure:
  • Maquinari
  • SO Windows més adequat amb la seva llicència
  • Programes pertinents amb les seves llicències, si s'escau
  • Mà d'obra instal·lació
  • Formació
  • Preu/hora manteniment
  • Avantatges i inconvenients
 • Pressupost Linux:
  • Maquinari
  • Distribució GNU/Linux que trobeu més adequada, els programes pertinents i la mà d'obra.
  • Programes pertinents
  • Mà d'obra instal·lació
  • Formació
  • Preu/hora manteniment
  • Avantatges i inconvenients
Heu d'entregar un full de càlcul anomenat pressupost.odt amb 3 fulles on es vegi el detall de cada pressupost.
Due date: Monday, 8 December 2008, 11:55 PM