Movent-se per l'arbre de directoris
 1. Mostra per pantalla a quin directori (camí absolut) estàs situat/da.
 2. Des del directori /tmp:
  1. visualitza el contingut del directori.
  2. visualitza el contingut del directori /bin usant camins absoluts
  3. visualitza el contingut del directori /bin usant camins relatius
 3. Des del teu directori de treball:
  1. visualitza tots els fitxers i directoris del directori arrel usant rutes absolutes
  2. visualitza tots els fitxers i directoris del directori arrel usant rutes relatives.
  3. situa't al directori /usr/bin usant rutes relatives.
  4. torna al teu directori de treball usant rutes absolutes.
 4. Des del teu directori de treball:
  1. crea la següent estructura de directoris, sabent que els identificadors que estan subratllats són directoris i la resta són arxius ordinaris:
   arbre
  2. Situa't al directori manuals.
  3. Usant rutes absolutes, visualitza el contingut de gxal.
  4. Usant rutes relatives, visualitza el contingut de gxal.
  5. Usant rutes absolutes, situa't al directori dfsi.
  6. Mostra el contingut del teu directori de treball.
  7. Situa't al teu directori de treball.
 5. Escriu les comandes per fer cadascun del següents passos:
  1. Situa't al directori /usr amb ruta absoluta
  2. Llista el contingut del directori /home usant rutes relatives
  3. Situa't al directori /etc usant rutes absolutes
  4. Llista el directori / usant rutes relatives
  5. Situa't al directori /home/alumne usant rutes relatives
  6. Llista el contingut del directori /home/alumne de la manera més curta possible.
 6. Escriu les comandes per fer cadascun del següents passos:
  1. Situa't al directori /usr/share amb ruta absoluta
  2. Llista el contingut del directori /home/alumne usant rutes relatives
  3. Situa't al directori / usant rutes relatives
  4. Llista el contingut del /home/alumne usant rutes relatives.
 7. A partir de l'arbre de directoris de l'exercici 4:
  1. Situa't al directori /home/alumne/personal usant rutes absolutes.
  2. Visualitza el contingut de dfsi usant rutes absolutes.
  3. Visualitza el contingut de dfsi usant rutes relatives.
  4. Situa't al directori alumne usant rutes relatives
  5. Llista el contingut del directori alumne de la manera més curta possible.
Due date: Monday, 23 February 2009, 11:55 PM