Permisos

 1. En el teu directori de treball crea tres fitxers anomenats meu.txt, delgrup.txt i detots.txt.
  1. Quins permisos tenen per defecte?
  2. Escriu les comandes necessaries, usant la representació no numèrica, per tal de canviar els permisos dels fitxers creats de manera que no hi hagi permisos d'execució i que:
   • el fitxer meu.txt només el puguis llegir i modificar tu.
   • el fitxer delgrup.txt només el pugui llegir i modificar els usuaris que estiguin inclosos al teu grup.
   • el fitxer detots.txt el pugui llegir i modificar tothom
  3. Repeteix l'exercici anterior usant representació numèrica.
 2. Situats al directori de treball crea tres directoris anomenats dirlectura, diresc i direxec amb un fitxer dins de cadascun, anomenats lec, esc i exec, respectivament.
  1. Canvia els permisos dels directoris creats de manera que:
   1. en el directori dirlectura només tinguis permisos de lectura i d'execució.
   2. en el directori diresc només tinguis permisos d'escriptura i d'execució.
   3. en el directori direxec només tinguis permisos d'execució.
  2. Digues què podem fer i què no al directori dirlectura.
  3. Digues què podem fer i què no al directori diresc.
  4. Digues què podem fer i què no al directori direxec.
 3. Expliqueu què significa:
  1. chmod u+x p1
  2. chmod 751 p3
  3. chmod o-w p1
  4. chmod 010 p4
  5. chmod o+rx p2
  6. chmod 623 p5
 4. Permisos:
  1. En el teu directori de treball crea tres directoris anomenats dir1, dir2 i dir3. A cadascun d'ells crea un fitxer, de contingut qualsevol, anomenats fitx1, fitx2 i fitx3 respectivament.
  2. Treu a tots els usuaris, inclòs tu mateix, el permís de lectura de dir1, el d'escriptura de dir2 i el d'execució de dir3.
  3. Intenteu mostrar la llista dels fitxers que conté dir1, què passa?
  4. fitx1 és un fitxer de dir1. Vés a dir1 i mostra el contingut de fitx1.
  5. Vés a dir2 i mostra la llista dels fitxers que conté. Mostra el contingut de cadascun d'aquests fitxers. Modifica el contingut de fitx2. Intenta crear un nou fitxer i esborrar fitx2.
  6. Vés al teu directori de treball, intenteu mostrar la llista dels fitxers de dir3.
  7. Intenta veure el contingut de fitx3, crear i esborrar un fitxer a dir3. Explica què passa.
  8. Dóna permisos de lectura, escriptura i execució al propietari dels directoris dir1, dir2 i dir3. A la resta d'usuaris dóna-ls només permisos de lectura i execució. Useu el format numèric per fer-ho.