Activitat 1: Expressions

Descarrega't l'Activitat 1 - Expressions i realitza els exercicis proposats.

Entrega: El fitxer de nom ExpressionsCognomsNom.odt.
Due date: Tuesday, 5 October 2010, 04:00 PM