Pràctica: Awélé

Descarrega't el Projecte Awélé i implementa'l amb el llenguatge Java.

Entrega: Entrega un fitxer de nom aweleNom1Congnom1Nom2cognom2.tar.gz. Aquest fitxer ha de contenir la següent estructura:

aweleNom1Congnom1Nom2cognom2
|--- Awele.java
|--- README
|--- COPYING
|--- AUTHORS
|--- Changelog
|--- INSTALL
Due date: Monday, 14 February 2011, 04:30 PM