Activitat 1: Classes i objectes

Descarrega't l'Activitat 1 - Classes i objectes i realitza els exercicis proposats.

Entrega: Comprimeix tots els projectes Bluej en un fitxer de nom POO1CognomsNom.tar.gz.
Due date: Wednesday, 2 March 2011, 04:30 PM