Activitat 0: generació d'snippets

Genera els snippets que t'indiqui la professora, importa'ls i envia el fitxer de la importació. El fitxer s'ha d'anomenar snippetsNomCognom.xml.
Due date: Thursday, 30 September 2010, 04:00 PM