Activitat 2: DOM HTML

Descarrega't l'Activitat 2 - DOM HTML i realitza els exercicis proposats.

ENTREGA: Posa tots els exercicis en un projecte Eclipse de nom domHtmlNomCognom. Exporta el projecte en un fitxer de nom domHtmlNomCognom.tar.gz
Due date: Tuesday, 30 November 2010, 04:30 PM