Exercicis: Generació d'executables

Descarrega't els exercicis de generació d'executables i realitza els exercicis proposats.

Per a l'exercici 5 necessiteu la següent llibreria: commons-math-2.2.jar

Entrega: Un fitxer de nom GeneracioExecutablesCognomsNom.tar.gz que contingui el llistat d'exercicis amb les preguntes contestades i els fitxers que consideris necessaris.

Due date: Thursday, 18 October 2012, 11:55 PM