Pràctica: retrominesweeper amb git

Feu grups de tres persones.

Un membre del grup ha de seguir les següents passes:

  1. Creeu un equip de tres persones a gitorious.
  2. Creeu un projecte de nom retrominesweeper-nomequip. El propietari del projecte serà l'equip.
  3. Creeu un repositori dins del projecte de nom retrominesweeper
  4. Des d'Eclipse feu un clon del repositori següent: https://gitorious.org/dam-m05-entorns-de-desenvolupament/retrominesweeper
  5. Des d'Eclipse afegiu un altre remot amb el vostre repositori i feu un push. Podeu esborrar el primer remot.

La resta de membres del grup han de clonar el repositori del projecte del grup. Heu de fer el següent:

  1. Al fitxer TODO hi ha idees de noves funcionalitats i millores a fer en el projecte. Organitzeu-vos repartint-vos les tasques a fer i comenceu a treballar.
  2. Si acabeu les vostres tasques, reviseu la feina feta dels companys de l'equip i/o afegiu tasques noves.

Escriu a continuació la URL del projecte (de la forma https://gitorious.org/nom-projecte), el nom del grup i els nicks dels sues components.

Due date: Thursday, 7 February 2013, 11:55 PM