Anàlisi d'eines UML

Els següents programes permeten crear diagrames UML:

  • VioletUML
  • Dia
  • Umbrello
  • ArgoUML
  • Papyrus (Repositori Juno -> Modeling) + UML 2 Java Generator (MarketPlace) (plugins Eclipse)

Per a cadascuna d'elles contesteu les següents preguntes:

  1. Quins diagrames UML permet dissenyar?
  2. Permet mostrar el diagrama de classes simplificat (atributs sense visibilitat ni tipus)?
  3. Permet generació de codi?
  4. Permet enginyeria inversa?
Due date: Monday, 25 February 2013, 11:55 PM