Exercici obligatori: Treballant amb seccions i camps


A partir del document examen.odt:
  • Observa que el text en negreta (Departament, Avaluació...) no s'haurà de modificar mai. Usant seccions, fes que aquests textos invariants no es puguin modificar
  • Observa que el text que no està en negreta (Informàtica, 1a...) pot ser variable, l'hem de poder modificar. Fes que aquests textos variables siguin camps d'entrada.
  • Converteix el document en una plantilla que ens serviria per cada examen que volem realitzar.
NOTA: El resultat esperat és similar al del Document d'exemple exercicis.ott.

ENTREGA: Heu d'entregar una plantilla feta amb l'OpenOffice.org Writer de nom examen.ott.

La data i hora límit d'entrega és el 8 de març a les 23:55.

Due date: Sunday, 8 March 2009, 11:55 PM