Pràctica obligatòria: Treballant amb estils, plantilles, seccions, camps i índexos

Aquest exercici servirà per dur a la pràctica tots els conceptes apresos fins ara. És a dir, treballarem amb estils, plantilles, seccions, camps i índexos.

Suposeu la següent situació: teniu elaborada una unitat didàctica que consta de tres llistats d'exercicis. L'activitat que heu de fer consta de dues parts:

 1. Confeccionar un document que agrupi els tres llistats d'exercicis de manera que estiguin en un sol document usant estils. Aquest document constarà de:
  • Una portada amb:
   • el títol de la unitat didàctica
   • el vostre nom com autors del document
   • el crèdit i curs on està ubicada la unitat didàctica
  • Un índex on sortiran els títols de cadascun dels llistats d'exercicis
  • Els tres llistats d'exercicis amb:
   • un títol del llistat
   • el llistat dels exercicis numerats

  Recordeu que heu d'usar estils de pàgina i de paràgraf. També podeu usar estils de caràcter i de numeració, si s'escau.

 2. A partir del document creat anteriorment, guardeu una plantilla que us pogués servir per a futurs documents similars.

Si no teniu llistats d'exercicis propis podeu usar com a base el següent document: llistat_exercicis.odt. (Tingueu en compte que si useu aquest llistat l'heu de refer usant estils).

ENTREGA: Heu d'entregar dos documents:

 • un document de nom exercicis.odt amb tots els requeriments que es demanen a l'apartat 1.
 • un document de nom exercicis.ott amb la una plantilla que es demana a l'apartat 2.
La data i hora límit d'entrega és el 15 de març a les 23:55.
Due date: Sunday, 15 March 2009, 11:55 PM