A partir de les dades que trobareu a la taula de retribucions de personal docent no universitari, creeu:
  1. Una taula que reculli el sou, complement de destinació complements específics i total mensual (elaborant els càlculs pertinents), per a un Mestre de primària.
  2. A partir de la taula anterior creeu un format de taula amb l'eina de formatació automàtica.
  3. Creeu un full per a cadascun de la resta de cossos (Catedràtic, Professor de secundària, Professor tècnic de formació professional).
  4. Repeteix l'exercici creant un escenari.