Usant filtres

A partir del fitxer dades.ods realitza les següents operacions:
  1. Insereix el full ESO1A on hi haurà una llista dels alumnes de 1er d'ESO A ordenada pel primer cognom i, en cas d'empat, pel segon.
  2. Insereix els fulls NoisMajors i NoiesMajors on hi haurà respectivament una llista dels nois majors d'edat a 01/01/2008 i una llista de les noies majors d'edat a 01/01/2008. Per a cada llista, hi ha d'haver els cognoms, el nom i la data de naixement, i han d'estar ordenades alfabèticament.