Notes

Aquesta sessió servirà per dur a la pràctica alguns dels conceptes apresos en la sessió de Calc. És a dir, treballarem amb un document amb diferents fulls, diverses taules, funcions i gràfics.

L'objectiu de l'activitat és fer un document Calc (.ods) en el qual es reflexin les notes dels alumnes d'una de les assignatures que estigueu impartint. A continuació s'exposen els requisits del document:

  1. El document tindrà els següents fulls:
    • Un full per a cada trimestre: en cadascun d'aquests tres fulls apareixerà el llistat d'alumnes,les proves que se'ls ha fet i la nota final de trimestre, calculada a partir de les diferents proves.
    • Un full amb les notes finals: apareixerà els noms dels alumnes i la seva nota final, calculada a partir de les notes dels trimestres.
    • Un full amb quatre gràfiques de tipus pastís, en les quals apareixeran els percentatges d'alumnes que tenen insuficient,els que tenen aprovat, els que tenen notable i els que tenen excel·lent. Les tres primeres gràfiques correspondran als tres trimestres i la darrera a les notes finals.
  2. Totes les taules han de tenir aparença similar: useu estils i/o formatació automàtica per aconseguir-ho.
  3. Cada nota que aparegui al document serà de color verd si és major o igual a 5 i de color vermell si és menor a 5, useu formatació condicional per aconseguir-ho.
  4. OPCIONAL: Crear una plantilla (.ots) sense dades però amb les taules, estils,funcions i gràfics demanats per tal que ens serveixi per a assignatures futures.
Recordeu que si no sabeu com fer algun apartat o voleu ajudar als vostre companys tenim disponible el Fòrum del curs.

Bona sort!

Data màxima d'entrega: 19 d'abril de 2009
Due date: Monday, 20 April 2009, 12:55 AM