Perfeccionant la presentació d'una assignatura

A partir de la tasca anterior (Presentació d'una assignatura), perfecciona-la donant-li els següents efectes:
  • Afegeix animacions als elements que consideris necessaris
  • Afegeix transicions entre les diapositives
  • Afegeix, com a mínim, un dels següents elements:
    • Una fulla de càlcul amb les notes dels alumnes de l'any anterior
    • Un diagrama amb les notes dels alumnes de l'any anterior
    • Una pel·ĺícula relacionada amb la presentació de l'assignatura