Visualitzant els registres

Obre la base de dades biblioteca.odb i realitza les següents operacions:
  • Ordena els registres ascendentment pel títol del llibre
  • Ordena les dades descendentment pel nom de l'autor
  • Ordena les dades ascendentment per l'autor i després ascendentment er l'any d'edició
  • Fes un filtre automàtic per tal que apareguin els llibres escrits per Manuel de Pedrolo
  • Fes un filtre per tal de visualitzar els llibres de l'editorial 62 que en el seu comentari apareix la paraula "Lectura"
  • Aplica el filtre anterior però els registres han d'aparèixer ordenats pel títol del llibre