Creant relacions


A partir de base de dades biblioteca.odb pensa com la modificaries, creant les taules addicionals necessàries i les relacions adequades, per tal que no es repeteixin dades innecessàries.