Creant consultes


A partir de la base de dades biblioteca2.odb realitza les següents consultes:
  1. Llibres_nous: Mostrar títol i any d'edició dels llibres posteriors a 1995.
  2. Llibres_nous_pais: Mostrar títol, nom del país i any d'edició dels llibres posteriors a 1995.
  3. Llibres_num: Mostrar quants llibres hi ha a la base de dades
  4. Llibres_descripcio: Mostra tots els llibres fent que enlloc de mostrar codis mostri la descripció del codi, usant les taules relacionades.
  5. Alumnes_prestec_data: Mostra nom, cognoms, adreça, telèfon, títol del llibre prestat i data del préstec de tots els alumnes que han agaft un llibre en préstec.