Creant formularis


A partir de la base de dades biblioteca2.odb, crea els següent formularis:
  1. Un formulari que ens permeti administrar els països de la base de dades.
  2. Un formulari que ens permeti administrar les llengües. Per a cada llengua haurem de poder visualitzar tots els llibres existents en aquella llengua.
  3. Modifiqueu el formulari Llibres de manera que no haguem d'introduir cap codi "de memòria", sinó que se'ns ofereixi el codi en una llista desplegable.