Creant informes


A partir de la base de dades biblioteca2.odb, crea els següents informes:
  1. Alumnes_llistat: llistat de tots els alumnes amb totes les seves dades. Ha de ser similar a l'informe Alumnes,però posant títols més descriptius i modificant l'estil de l'informe resultant al teu gust.
  2. Llibres_titol_pais: a partir de la consulta Llibres_titol_pais, realitza un informe de tots els llibres agrupats per país.