Punters i gestió dinàmica de la memòria

Fes els exercicis relacionats amb punters que trobaràs al següent llistat.
Due date: Wednesday, 22 October 2008, 11:55 PM