Pràctica: Aplicacions LAMP
Instal·la les següents aplicacions en el teu servidor web:
  • Moodle: respondrà al subdomini aula.nomcognom
  • Mediawiki: respondrà al subdomini pissarra.nomcognom
  • Una aplicació LAMP triada al teu gust: respondrà al subdomini ?????.nomcognom

Due date: Friday, 13 February 2009, 07:00 PM