Classes d'ajuda: Reader, Writer i Files

Aquestes classes es serveixen per a:

  • Reader: llegir fitxers de text
  • Writer: escriure en fitxers de text
  • Files: conjunt de mètodes (estàtics) d'utilitat de manipulació de ftxers