En aquesta secció trobareu les novetats i els anuncis importants que es produeixin en relació amb qualsevol aspecte de l'assignatura. El professor o professora que imparteix l'assignatura és qui publica les notícies. En aquest fòrum l'alumnat només pot llegir.

(No news has been posted yet)