Pla docentObjectius

L'objectiu principal d'aquest curs és que l'alumne sàpiga manegar un sistema GNU/Linux a nivell d'usuari de nivell mig.

Continguts

 1. GNU/Linux i el programari lliure: Coneixerem el món del programari lliure i, en particular, el sistema operatiu GNU/Linux
  • Presentació i avaluació inicial
  • Programari lliure i estàndards oberts
  • Distribucions de GNU/Linux
  • Instal·lació d'Ubuntu
 2. L'escriptori GNOME: Veurem com usar i configurar l'escriptori GNOME.
  • Ús bàsic de GNOME
  • Ús avançat de GNOME
 3. Utilitats amb programari lliure: veurem els programes més usuals existents sobre plataformes GNU/Linux
  • Utilitats generals
  • Utilitats d'oficina
  • Utilitats d'Internet
  • Utilitats multimèdia
 4. El sistema de fitxers: veurem com com està estructurat el sistema de fitxers en sistemes GNU/Linux.
  • Arquitectura del sistema de fitxers
  • Gestió del sistema de fitxers
 5. Administració bàsica amb GNU/Linux: ens permet aprendre com administrar usuaris, programari, xarxa, processos i dispositius sobre plataformes GNU/Linux.
  • Usuaris i grups
  • Instal·lació de programes
  • Xarxa
  • Dispositius
  • Processos
 6. Entorns gràfics: aprendrem com funciona l'arquitectura X-Window i els diversos entorns gràfics alternatius a GNOME.
  • KDE
  • Gestors de finestres lleugers
  • Beryl
  • Media Center
 7. Introducció a la consola: Farem una petita introducció a com usar GNU/Linux a partir de la consola.
  • Comandes bàsiques
  • Comandes d'administració

Materials

Apunts, exercicis i d'altres recursos penjats a la plataforma Moodle.

Durada

35 hores a raó d'una hora per setmana

Metodologia

La metodologia serà eminentment pràctica. Les classes acostumaran a ser un 25% d'explicació teòrica i un 75% d'exercicis pràctics.

Avaluació


RecuperacióLast modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM