Denominació dels dispositius amb GNU/Linux

A GNU/Linux ens referim al hardware a través de fitxers:
 • /dev/hda: disc mestre del canal IDE primari
 • /dev/hdb: disc esclau del canal IDE primari
 • /dev/hdc: disc mestre del canal IDE secundari
 • /dev/hdd: disc esclau del canal IDE secundari
 • /dev/sda: primer disc SCSI
 • /dev/cdrom: cdrom, normalment un enllaç a un dels anteriors
 • /dev/fd0: disquetera
 • /dev/ttyS0: primer port sèrie
 • /dev/ttyS1: segon port sèrie
 • /dev/lp0: port paral·lel
 • /dev/psaux: port PS/2 (normalment el ratolí)
 • /dev/mouse: enllaç a algun dels anteriors (on estigui el ratolí)
A GNU/Linux les particions es numeren:
 • hda1-hda4 primarias.
 • Per limitacions alienes a GNU/Linux no es permeten més particions. La solució és que una de les particions sigui una partició extesa. Aquesta partició conté totes les altres particions anomenades lògiques.
 • hda5-hda63 lògiques contingudes a la partición extesa.
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM