Substitució de variables: És la tècnica que farem servir per fer referència al valor contingut en una variable.


SUBSTITUCIÓ DE VARIABLES

$nom_var

Fer referència al valor de la variable nom_var

${nom_var}

Fer referència al valor de la variable nom_var. Les claus ens delimiten el nom de la variable.

::exemples::
 1. $ saluda=”hola” defineixo variable saluda amb valor “hola”

  $ nom=”anna” defineixo variable nom amb valor “anna”

  $ echo saluda nom mostro per pantalla els valors de les

variables...

  saluda nom està malament: he posat els noms de les vars, no

el seu valor

  $ echo $saluda $nom ara està bé!

  hola anna

 1. $ masc=”gat” defineixo variable masc amb valor “gat”

  $ echo masculí:$masc femení:$masca mostro el $masc i

$masc seguit d'una a

  masculí:gat femení: m'interpreta masca com una

var (buida)

  $ masculí:$masc femení:${masc}a poso {} per diferenciar el

nom de la variable

  masculí:gat femení:gata això és el que volia!!!

Darrera modificació: dilluns, 1 juliol 2013, 09:14