Substitució de comandes: És la tècnica que farem servir per substituir el nom d'una comanda per la sortida d'aquesta.


SUBSTITUCIÓ DE COMANDES

`comanda`

$(comanda)

Substituir el nom de la comanda per la seva sortida

::exemples::
 1. # whoami executem una comanda

  root que ens diu com a què estàs connectat/da

  # echo Sóc el/la whoami si volem mostrar per pantalla i posem

la comanda...

  Sóc el/la whoami ...ens surt literalment el que li posem

  # echo Sóc el/la `whoami` substituïm whoami pel valor que retorna

i...

  Sóc el/la root ...obtenim el que volíem!!!

  # echo Sóc el/la $(whoami) una altra manera de fer-ho

  Sóc el/la root


 1. $ date +%F; date +%D executem date amb formats %F i %D

  2004-10-21

  10/21/04

  $ aaaammdd=”%F” donem com a valors aquests formats a dues

variables

  $ mmddaa=”%D”

  $ echo “Data (aaaa-mm-dd):`date +$aaaammdd`” substituim

  Data (aaaa-mm-dd):2004-10-21 comandes i

  $ echo “Data (mm/dd/aa):`date +$mmddaa`” vars..

  Data (mm/dd/aa):10/21/04


 1. petit script que ens crea una còpia de seguretat del nostre directori de treball:

  CS=/var/backup-`date +%Y%m%d`.tgz variable amb el nom de la

còpia de seguretat

(ex: /var/backup-20040601)

  tar -czf $CS /home/nomusu comprimim i empaquetem el directori de

treball

Darrera modificació: dilluns, 1 juliol 2013, 09:14