Shell script: No és més que un programa que usa el llenguatge propi de la shell. Hi ha diferents maneres d'executar-lo:

  1. En una subshell de la shell activa

   a) $ bash nom_script

   b) $ ./nom_script (necessitem permisos d'execució)

   c) $ nom_script   (necessitem permisos d'execució i que el

                                 directori on està nom_script estigui al PATH)

  1. Com un programa executable que s'executa com a procés fill de la shell

   Com a primera línia de l'script posarem amb quina shell volem que ens l'interpreti:

    #!/bin/bash

   i executem l'script com en el cas 1

  2. En la mateixa shell activa

   $ source nom_script

   $ . nom_script

::exemple::

Crea un script de nom dorm.sh amb la següent línia:

sleep 222


Execució tipus 1:

$ chmod u+x dorm.sh

$ ./dorm.sh


en una altra consola veuríem:

$ pstree -p

...

-bash(905)---bash(1542)---sleep(1543)

...


Execució tipus 2:

Ara l'script tindrà el següent contingut:

#!/bin/bash

sleep 222


$ ./dorm.sh

en una altra consola veuríem:

$ pstree -p

...

-bash(905)---dorm.sh(1564)---sleep(1565)

...Execució tipus 3:

$ . dorm.sh

en una altra consola veuríem:

$ pstree -p

...

-bash(905)---sleep(1576)

...

Darrera modificació: dilluns, 1 juliol 2013, 09:14