Depuració: Quan fem un programa i els resultats que aquest produeix no són els esperats és molt útil tenir una eina que ens permeti depurar-lo. És a dir, una eina que ens permeti fer un seguiment pas a pas de per on va el flux del programa.


DEPURACIÓ

set -x

activa la depuració

set +x

desactiva la depuració

set -e

surt immediatament si una ordre simple acaba sense èxit

(amb un codi de retorn diferent de zero)

set +e

desactiva el sortir si una ordre simple acaba sense èxit

::exemple::

Si tenim el següent script:

SALUDA=”hola”

DESPEDEIX=”adeu”

set -x

echo “$SALUDA $LOGNAME”

echo “Usuaris Connectats”

who

set +x

echo “$DESPEDEIX $LOGNAME”


quan l'executem ens depurarà les línies de codi que estan entre “set -x” i “set +x” i tindrem el següent resultat per pantalla:

++ echo hola hm

hola hm

++ echo Usuaris Conectats

Usuaris Conectats

++ who

hm tty1 Jun 3 19:39

++ set +x

adeu hm

Darrera modificació: dilluns, 1 juliol 2013, 09:14