El protocol ICMP

El protocol ICMP és un protocol que serveix com a eina del protocol IP per notificar diferents errors de la xarxa.

Hi ha 13 tipus de missatges ICMP que es dividexen en diferents subtipus. A la capçalera ICMP s'especifica tant el tipus com els subtipus.

Podem trobar detallada la capçalera ICMP a http://www.networksorcery.com/enp/protocol/icmp.htm

Alguns casos d'ús

  • Amb la comanda ping: qui executa la comanda fa un o més icmp request (tipus 8), qui la rep contesta amb icmp reply (tipus 0)
  • Cada cop que un paquet IP creua un encaminador, aquest redueix el seu temps de vida (TTL). Si un encaminador detecta un paquet amb TTL = 1, l'elimina i envia a qui l'ha emès un missatge icmp time exceeded (tipus 11)
  • Quan no podem accedir al destí que volem perquè la xarxa no és visible per nosaltres rebrem un icmp destination unreachable (tipus 3)
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM