Combinant les dades

Un cop ja tenim la plantilla feta, haurem d'imprimir la combinació o bé, desar els documents generats. Si imprimim directament, Writer s'adona que ha de fer combinació de correu i ho farà correctament, però podem voler desar els documents individualment. Per fer aquest procediment ens ajudarem de l'auxiliar de combinació de correu.

Anem doncs a Eines -> Auxiliar de combinació de correu...

1. Seleccionarem el document a partir del qual volem fer la combinació.

Document inicial

2. Podem escollir entre Carta normal o correu electrònic.

tipus de document

3. Podem inserir un bloc d'adreça, si no ho hem fet manualment al nostre document.

inserir bloc dadreça

4. Podem inserir una salutació, si no ho hem fet manualment al nostre document.

crear salutació

5. Si és necessari, podem editar/personalitzar els documents individualment.

personalitzar document

6. Podem imprimir, enviar o bé desar els documents individualment. Si desem els documents individualment, el nom dels documents generats serà el nom que nosaltres li donem més una numeració automàtica que ens generarà Writer (nom_01.odt, nom_02.odt,...)

Desar o imprimr


Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM