Enllaços

A més de fer referència a cel·les del mateix full de càlcul podem referenciar cel·les que estiguin en altres fulls del document o fins i tot a fulls d'altres documents.

La referència tindrà el següent format:

Amb GNU/Linux:

='file:///home/usuari/avaluacions/notes.ods'#$Full1.C10

Amb Windows:

='C:\avaluacions\notes.ods'#Full1.C10

Destaquem els següents elements:

  • Primer de tot s'inclou el signe igual per indicar que anem a escriure una fórmula.
  • Després, si volem referenciar una cel·la d'un altre document, es posa la ruta d'accés a aquest document entre un parell d'apòstrofs ' '
  • Després, s'inclou el del full precedit del símbol #.
  • Finalment, després del nom del full i separat per un punt es situa la referència de la cel·la.

Per administrar els enllaços fets a d'altres documents podem anar a : Edita -> Enllaços.

Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM