Fulls de càlcul i format

Estils

Els estils en Calc es limiten a dos tipus: estil de pàgina i estil de cel·la. Disposem però de l'eina de Formtatció automàtica que ens permetrà emmagatzemar i aplicar formats a regions de la fulla de càlcul.

Per veure els estils disponibles amb Calc hem d'anar al menú Format -> Estils i Formatació o prémer la tecla F11.

estils

Estil de la pàgina

Destacarem els ítems més usats de l'estil de pàgina de les fulles de càlcul:
 • Posar la pàgina en horitzontal: pestanya Pàgina -> Orientació

estil de pàgina

 • Activar i desactivar capçaleres i peus de pàgina i editar-los: pestanya Capçalera + pestanya Peu de pàgina
Capçalera de pàgina

Un cop hem definit l'estil de pàgina, voldrem veure com quedarà el resultat abans d'imprimir per saber si el nostre treball quedarà tallat. Per poder manipular els salts de pàgina hem d'anar a Visualitza -> Visualització prèvia del salt de pàgina.

En aquest mode podem veure els salts de pàgina que Calc ens posa per defecte. Per moure aquests salts per defecte o inserir nous salts de pàgina hem de seguir els següents passos:
 1. En mode de visualització Visualització prèvia del salt de pàgina, ens situem allà on volem inserir el salt.
 2. Premem el botó dret i triem Insereix un salt de fila o Insereix un salt de columna, segons s'escaigui.
 3. Podem moure les noves línies al llarg de la fulla.
salts fila i columna

Estil de la cel·la

En els estils de cel·la podrem definir totes les característiques associades a les cel·les (font, format del text/número, tipus de lletra, alineament, contorns,...)

Detaquem que des d'aquí podem definir si una cel·la està protegida o no: pestanya Protecció de cel·la -> Protegit.

protecció de cel·la

Si volem fer que totes les cel·les protegides no es puguin modificar, haurem d'anar a Eines -> Protegeix el document i triar Full o Document, segons el que es vulgui bloquejar per a l'edició

Formatació automàtica

Per conservar l'estil d'un conjunt de cel·les usarem la Formatació automàtica.
Tenim diferents estils definits per defecte. Per poder accedir-hi:
 1. Seleccionem el conjunt de cel·les que volem formatar.
 2. Anem a Format -> Formatació automàtica.
 3. Escollim l'estil que ens agradi més.
 4. Premem el botó Més per activar/desactivar alguns ítems del format que anem a aplicar.
 5. Premem D'acord.
formatació automàtica

Si volem afegir un format nou, el procediment serà el següent:
 1. Seleccionem el conjunt de cel·les que volem formatar.
 2. Anem a Format -> Formatació automàtica.
 3. Premem el botó Afegeix.
 4. Li donem un nom al nou estil
 5. Premem D'acord.

Formatació condicional

Calc ens permet posar un estil o altre segons una condició. Seguirem els següents passos:
 1. Seleccionem el conjunt de cel·les que volem formatar.
 2. Anem a Format -> Formatació condicional.
 3. Escrivim la condició i quin estil de cel·la s'aplicarà si es compleix la condició.
 4. Premem D'acord.
Formatació condicional
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM