Fulls i escenaris


Per tenir diferents informacions en el mateix document tenim diverses estratègies. Comentarem aquí dues: la inserció de fulls i els escenaris.

Administració de fulls

Per inserir, copiar, moure, suprimir o canviar el nom dels diferents fulls que conformen el nostre document, només cal prémer el botó dret damunt de les pestanyes inferiors del document i realitzar l'operació desitjada:

administració de fulls

Escenaris

Els escenaris són una manera de poder visualitzar en les mateixes cel·les, diferents dades. Per poder veure com manipular escenaris es pot seguir el següent videotutorial.

Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM